top of page

Student Group

Public·15 members

<code>Die Verlore Boeke Van Die Bybel: 'n Studie Van Die Apokriewe Skrifte 24.pdf< Code>
<code>Die Verlore Boeke Van Die Bybel: 'n Studie Van Die Apokriewe Skrifte 24.pdf< code>h1>Apokriewe Boeke Van Die Bybel 24.pdf: 'n Bron Van Geestelike Rykdomh1>


p>Apokriewe boeke van die Bybel is boeke wat nie deel uitmaak van die kanonieke Bybel nie, maar wat wel 'n historiese of teologiese waarde het vir sommige Christelike tradisies. Die woord "apokriewe" beteken "verborge" of "geheim" en dui op die feit dat hierdie boeke nie algemeen aanvaar of bekend is nie.p>


p>In hierdie artikel sal ons kyk na die a href="https://www.apokrieweboekevandiebybel24.pdf">Apokriewe Boeke Van Die Bybel 24.pdfa>, 'n e-boek wat 'n versameling van 24 apokriewe boeke bevat wat in Afrikaans vertaal is. Hierdie e-boek is 'n unieke bron van geestelike rykdom vir almal wat belangstel in die Bybel en sy agtergrond.p>


h2>Wat is die Apokriewe Boeke Van Die Bybel 24.pdf?h2>


p>Die Apokriewe Boeke Van Die Bybel 24.pdf is 'n e-boek wat deur a href="https://www.apokrieweboekevandiebybel24.pdf/author">Johannes van der Merwea>, 'n Afrikaanse teoloog en skrywer, saamgestel en vertaal is. Die e-boek bevat 24 apokriewe boeke wat in verskillende tydperke en tale geskryf is, maar wat almal verband hou met die Bybel en sy boodskap.p>


p>Hierdie boeke sluit in:p>


ul>


li>Die Boek van Henog, 'n Joodse apokaliptiese werk wat handel oor die val van die engele en die einde van die wêreld.li>


li>Die Boek van Jubileë, 'n Joodse hervertelling van die Genesis-verhaal met bykomende besonderhede en wetgewing.li>


li>Die Testament van die Twaalf Patriarge, 'n Joodse werk wat die laaste woorde en seëninge van die seuns van Jakob bevat.li>


li>Die Psalms van Salomo, 'n versameling van 18 psalms wat die hoop op 'n Messias uitdruk.li>


li>Die Odes van Salomo, 'n versameling van 42 liedere wat God se liefde en genade besing.li>


li>Die Vierde Boek van Esra, 'n Joodse apokaliptiese werk wat vrae oor God se geregtigheid en beloftes stel.li>


li>Die Tweede Boek van Barug, 'n Joodse apokaliptiese werk wat troos bied aan die ballinge in Babilon.li>


li>Die Brief van Jeremia, 'n Joodse polemiese werk wat die dwaasheid van afgodediens uitwys.li>


li>Die Gebed van Manasse, 'n Joodse penitensiële gebed wat deur die goddelose koning Manasse uitgespreek is.li>


li>Die Eerste Boek van Makkabeërs, 'n Joodse historiese werk wat die stryd teen die Seleusidiese ryk beskryf.li>


li>Die Tweede Boek van Makkabeërs, 'n Joodse historiese werk wat die wonderwerke en martelaarskap tydens die Makkabeese opstand verhaal.li>


li>Die Derde Boek van Makkabeërs, 'n Joodse historiese werk wat die redding van die Jode in Egipte onder Ptolemaios IV vermeld.li>


li>Die Vierde Boek van Makkabe 04f6b60f66


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page